Listen To Me

Sekiranya apa yang dikatakan itu benar semoga Allah mengampuni diriku dan sekiranya ucapannya berisi kedustaan semoga Allah mengampuni dirinya.. Amin.
Sekecil Hati Hamster (Ryu Hazmie)

No comments: